Ахматова З.П.

List of records

Display:
Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Ахматова З.П., Баттиева З.С., Моренец А.С.
Садоводство и виноградарство. 2017. P. 40-44
Драгавцева И.А., Савин И.Ю., Загиров Н.Г., Казиев М.Р.А., Ахматова З.П., Моренец А.С., Батталов С.Б.
Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Ф.Г. Кисриева. 2016. 156 p.

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors