Трескин Д.А.

List of records

Display:
Трескин Д.А.
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина: Збірник тез наукових доповідей і повідомлень III Міжнародної науково-практичної конференції. 22 травня 2015 року, м. Полтава. ТОВ «Видавництво права людини». 2015. P. 221-225
Трескин Д.А.
Актуальные проблемы современного международного права: материалы XII ежегодной международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко: в 2 ч. Москва, РУДН, 12-13 апреля 2014 г. Ч. 1. РУДН. 2015. P. 526-530

Page 1 of 1. Items from 1 to 2 of 2

Other authors