Berezov T.T.

mgm52@bk.ru

List of records

Display:
RYLKIN S.S., BEREZOV T.T., FIKHTE B.A., SHULGA A.V., GURINA L.V., BYELOVA L.A., ORLOVA V.S., GRISHENKO V.M., CHYGALEYCHIK A.G., BOYEV A.V.
IZVESTIYA AKADEMII NAUK SERIYA BIOLOGICHESKAYA / Biology Bulletin. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". 1978. P. 739-753
PEKHOV A.A., ZHUKOVA O.S., IVANOVA T.P., ZANIN V.A., DOBRYNIN Y.V., ESAKI N., SUGIE K., SODA K., BEREZOV T.T.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 95. 1983. P. 672-673

Page 1 of 7. Items from 1 to 25 of 163

Other authors