Zaytsev V.P.

aleks@igic.ras.ru

List of records

Display:
Zubkov F.I., Voronov A.A., Ukhanova M., Alekseeva K.A., Nikitina E.V., Zaytsev V.P., Khrustalev V.N., Tilve S.G.
Материалы конференции Dombay Organic Conference Cluster DOCC-2016. 28th May - 04th June 2016, Dombay, Russian Federation. 2016. P. 288-288
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V.
Материалы конференции "КОСТ-2015" Международный конгресс по химии гетероциклических соединений, 18-23 октября 2015 г.. 2015. P. 132-132

Page 1 of 5. Items from 1 to 15 of 63