Ioffe A.M.

List of records

Display:
Podboronov V.M., Shchelkanov M.Yu., Smirnova I.P., Burenkova L.A., Novikova V.P., Aristova V.A., Novikova E.L., Moskvitina G.G., Ioffe A.M.
Antibiotiki i Khimioterapiya. Vol. 58. 2013. P. 22-24

Page 1 of 1. Items from 1 to 1 of 1

Other authors