Дубинская Е.Д.

Dubinskaya E.D.

List of records

Display:
Dubinskaya E.D., Gasparov A.S., Dutov A.A., Orazov M.R., Soyunov M.A.
Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk. Vol. 77. 2022. P. 5-12
Dubinskaya E.D., Gasparov A.S., Kolesnikova S.N., Kholban I.V., Babicheva I.A.
Voprosy Ginekologii, Akusherstva i Perinatologii. Dynasty Publishing House. Vol. 20. 2021. P. 110-116

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 29

Other authors