Epigenomics

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
Epigenomics
Издательство
Future Medicine Ltd.
Коды
ISSN: 1750-1911
Дата создания
19.07.2019
Дата изменения
19.07.2019
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/9436/
Поделиться

Список записей

Отображать:
Tanas A.S., Sigin V.O., Kalinkin A.I., Litviakov N.V., Slonimskaya E.M., Ibragimova M.K., Ignatova E.O., Simonova O.A., Kuznetsova E.B., Kekeeva T.V., Larin S.S., Poddubskaya E.V., Trotsenko I.D., Rudenko V.V., Karandasheva K.O., Petrova K.D., Tsyganov M.M., Deryusheva I.V., Kazantseva P.V., Doroshenko A.V., Tarabanovskaya N.A., Chesnokova G.G., Sekacheva M.I., Nemtsova M.V., Izhevskaya V.L., Kutsev S.I., Zaletaev D.V., Strelnikov V.V.
Epigenomics. Future Medicine Ltd.. Том 11. 2019. С. 605-617

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 1 из 1

Другие источники записей