American Heart Journal

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
Am. Heart J.
Коды
ISSN: 0002-8703
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/709/
Поделиться

Список записей

Отображать:
Wiggers H., Køber L., Kristensen S.L., Møller J., Hassager C., Høfsten D.E., Gustafsson F., Gislason G., Schou M., Poulsen M.K., Vraa S., Nielsen O.W., Bruun N.E., Nørrelund H., Hollingdal M., Refsgaard J., Barasa A., Bøttcher M., Dodt K., Hansen V.B., Nielsen G., Knudsen A.S., Lomholdt J., Mikkelsen K.V., Jonczy B., Brønnum-Schou J., Poenaru M.P., Abdulla J., Raymond I., Mahboubi K., Sillesen K., Serup-Hansen K., Larsen A.H., Bøtker H.E., Eiskjær H., Mellemkjær S., Madsen J.S., Torp-Petersen C., Steffensen F.H., Bibby B.M.
American Heart Journal. Том 231. 2021. С. 137-146

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 2 из 2

Другие источники записей