Journal of Water Chemistry and Technology

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
J. Water Chem. Techn.
Коды
ISSN: 1063-455X
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/593/
Поделиться

Список записей

Отображать:
Goncharuk V.V., Lapshin V.B., Burdeinaya T.N., Pleteneva T.V., Chernopyatko A.S., Atamanenko I.D., Ul'yantsev A.S., Uspenskaya E.V., Samsoni-Todorov A.O., Taranov V.V., Nikolaev G.M., Kavitskaya A.A., Romanyukina I.Y., Prikhod'ko R.V., Orekhova E.A., Yaremenko V.A., Kotel'chuk A.S., Syroeshkin A.V.
Journal of Water Chemistry and Technology. Том 33. 2011. С. 8-13
Goncharuk V.V., Lapshin V.B., Karpov O.V., Lesnikov E.V., Balakhanov D.M., Dan'kin D.A., Syroezhkin A.V.
Journal of Water Chemistry and Technology. Том 33. 2011. С. 135-139

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 11 из 11

Другие источники записей