Russian Journal of Bioorganic Chemistry

Тип
Журнал
Сокращенное название на русском языке
-
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
Russ. J. Bioorg. Chem.
Издательство
-
Место публикации
-
Предметная область
-
Коды
ISSN: 1068-1620
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/45/

Список записей

Отображать:
Lapchinskaya O.A., Katrukha G.S., Gladkikh E.G., Kulyaeva V.V., Coodan P.V., Topolyan A.P., Alferova V.A., Pogozheva V.V., Sukonnikov M.A., Rogozhin E.A., Prokhorenko I.A., Brylev V.A., Korolev A.M., Slyundina M.S., Borisov R.S., Serebryakova M.V., Shuvalov M.V., Ksenofontov A.L., Stoyanova L.G., Osterman I.A., Formanovsky A.A., Tashlitsky V.N., Baratova L.A., Timofeeva A.V., Tyurin A.P.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry. Том 42. 2016. С. 664-671

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 17