Akusherstvo i Ginekologiya

Тип
Журнал
Сокращенное название на русском языке
-
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
AKUSH. GINEKOL.
Издательство
-
Место публикации
-
Предметная область
-
Коды
ISSN: 0300-9092
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/392/

Список записей

Отображать:
Radzinsky V.E., Anufrieva V.G., Belinina A.A., Bespalaya A.V., Dolgushina V.F., Zhilno E.Y.U., Zazerskaya I.E., Katkova N.Y.U., Klimova O.I., Korotkikh I.N., Kravchenko E.N., Kutsenko I.G., Lebedenko E.Y., Loseva V.V., Mingaleva N.V., Molchanova I.V., Ordiyants I.M., Padrul M.M., Pashov A.I., Protopopova N.V., Rosyuk E.A., Rymashevsky M.A., Sablina N.V., Salov I.A., Sokolova T.M., Spiridonova N.V.
Akusherstvo i Ginekologiya. Том 2020. 2020. С. 160-168

Страница 1 из 10. Записи с 1 по 15 из 146