Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
PEDIATRIYA
Коды
ISSN: 0031-403X
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/385/

Список записей

Отображать:
Володин Н.Н., Гребенников В.А., Милева О.И., Бабак О.А., Петрова А.С., Воронцова Ю.Н., Кршеминская И.В., Овсянников Д.Ю.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 97. 2018. С. 106-114
Беляшова М.А., Овсянников Д.Ю., Ашерова И.К., Зайцева С.В., Бойцов Е.В., Старевская С.В., Петрук Н.И., Бондаренко Н.А., Даниэл-Абу М., Гитинов Ш.А., Пушко Л.В., Алексеева О.В., Быстрова О.В., Артюков О.П., Брилькова Т.В., Семятов С.М., Куриленкова А.Г., Чучина Е.С., Жданова О.И., Колтунов И.Е.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 97. 2018. С. 68-76
Кантемирова М.Г., Глазырина А.А., Курбанова С.Х., Новикова Ю.Ю., Коровина О.А., Лапшин А.А., Медянцева Д.А., Овсянников Д.Ю., Колтунов И.Е.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 97. 2018. С. 192-194
Davydova I.V., Degtyareva E.A., Keshishyan E.S., Romanenko K.V., Ryumina I.I., Vinogradova I.V., Romanova T.A., Gorev V.V., Reutskaya O.G., Zayachnikova T.E., Panchenko A.S., Safina A.I., Prokopenko L.E., Demskaya E.E.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 96. 2017. С. 8-15
Kantemirova M.G., Korovina O.A., Novikova Y.Y., Kiseleva I.N., Shokin A.A., Buzina N.V., Abramyan M.A., Lyapunova T.V., Lapshin A.A., Ovsyannikov D.Y., Koltunov I.E.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 96. 2017. С. 77-90
Ovsyannikov D.Y., Generalova G.A., Pushko L.V., Paunova S.S., Kazankova A.S., Yatsenko E.A., Petrov V.Y., Larina L.E., Rusnak F.I., Samsonovich I.R., Muzurov A.L., Stolyarevich E.S., Kanakhina L.B., Meshcherskaya Y.S., Frolov P.A., Korovina O.A., Kantemirova M.G., Alekseeva O.V., Koltunov I.E.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 96. 2017. С. 167-176
Paunova S.S., Livshits M.I., Levov A.V., Glazyrina A.A., Likanova S.O., Gorbatykh S.G., Makulova A.I., Umerenkov V.N., Chigibaev M.Z., Chmutin G.E., Gurevich O.E.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 96. 2017. С. 187-190
Ovsyannikov D.Y., Belyashova M.A., Boytsova E.V., Avakyan A.A., Alekseeva O.V., Asherova I.K., Asherova-Yushkova D.V., Bogdanova A.V., Bolibok A.M., Bronin G.O., Valtts N.L., Vlasova A.V., Volkov S.N., Volkova I.E., Gitinov S.A., Glazyrina A.A., Goloborodko M.M., Gorbunov A.V., Grishkevich N.L., Degtyareva E.A., Donin I.M., Esipenko A.P., Zhakota D.A., Zhdanova O.I., Zaytseva N.O., Zaytseva S.V., Zapevalova E.J., Zaharova L.A., Ivanova N.N., Illarionova T.Y., Koltunov I.E., Kondratchik K.L., Korsunskiy A.A., Krushelnitskiy A.A., Krushelnitskiy A.A., Kustova O.V., Malinina O.V., Marchenkov Y.V., Nazarova T.I., Narogan M.V., Pavlova E.S., Petruk N.I., Petryaykina E.E., Postnikova E.V., Pugacheva I.A., Pushkareva J.E., Pushko L.V., Rogatkin P.S., Samsonovich I.R., Semenova L.P., Starevskaya S.V., Stepanov O.G., Stepanova E.V., Suryaninova O.V., Suslova O.V., Turina I.E., Usacheva O.V., Fedorov I.A., Fedotova O.P., Feldfiks L.I., Hromova A.V., Chernyaev A.P., Chusov K.P., Sholtoyanu A.V., Shokin A.A.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 95. 2016. С. 72-81
Ovsyannikov D.Y., Asherova I.K., Boytsova E.V., Belyashova M.A., Bolibok A.M., Degtyareva E.A., Kravchuk D.A., Starevskaya S.V., Koltunov I.E.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 95. 2016. С. 63-73

Страница 3 из 3. Записи с 101 по 139 из 139