Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
PEDIATRIYA
Коды
ISSN: 0031-403X
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/385/
Поделиться

Список записей

Отображать:
Novikova Y.Y., Ovsyannikov D.Yu., Glazyrina A.A., Zhdanova O.I., Zvereva N.N., Karpenko M.A., Kryshova E.S., Kurbanova S.Kh., Rtishchev A.Yu., Sayfullin R.F., Kharkin A.V., Shchederkina I.O., Bryksina E.Yu., Bogdan P.I., Kolganova N.I., Sergeev D.A., Zorina M.A., Petryaykina E.E., Gorev V.V.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 99. 2020. С. 73-83
Bovt E.A., Brazhnik V.A., Bulanov A.Yu., Vasilyeva E.Yu., Vuimo T.А., Zateyshchikov E.N., Lipets D.A., Karamzin S.S., Lysenko M.A., Morozova D.A., Nechipurenko D.Yu., Pisaryuk A.S., Protsenko D.A., Pyregov A.V., Rumyantsev S.A., Spiridonov I.S., Tsarenko S.V., Shakhidzhanov S.S., Ataullakhanov F.I., Rumyantsev A.G.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 99. 2020. С. 62-73
Красильникова С.В., Овсянников Д.Ю., Елисеева Т.И., Туш Е.В., Большова Е.В., Ларин Р.А., Фролов П.А., Балаболкин И.И.
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo. Том 99. 2020. С. 71-77

Страница 1 из 10. Записи с 1 по 15 из 149

Другие источники записей