Problemy Endokrinologii

Тип
Журнал
Сокращенное название на русском языке
-
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
PROBL. ENDOKRINOL.
Издательство
-
Место публикации
-
Предметная область
-
Коды
ISSN: 0375-9660
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/374/

Список записей

Отображать:
Mel'Nichenko G.A., Belaya Zh.E., Rozhinskaya L.Ya., Toroptsova N.V., Alekseeva L.I., Biryukova E.V., Grebennikova T.A., Dzeranova L.K., Dreval A.V., Zagorodniy N.V., Il'In A.V., Kryukova I.V., Lesnyak O.M., Mamedova E.O., Nikitinskaya O.A., Pigarova E.A., Rodionova S.S., Skripnikova I.A., Tarbaeva N.V., Farba L.Ya., Tsoriev T.T., Chernova T.O., Yureneva S.V., Yakushevskaya O.V., Dedov I.I.
Problemy Endokrinologii. Том 63. 2017. С. 392-426

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 9 из 9