Terapevticheskii Arkhiv

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
TER. ARKH.
Коды
ISSN: 0040-3660
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/244/
Поделиться

Список записей

Отображать:
Martynov Y.S., Oli K.K., Shuvakhina N.A., Belova L.K., Sokov E.L., Malkova E.V., Nozdtyukhina N.V., Borisova N.F., Proskurin V.V.
Terapevticheskii Arkhiv. Том 76. 2004. С. 44-49
Vasilyev V.I., Probatova N.A., Tupitsyn N.N., Vorlamova E.Y., Logvinenko O.A., Rodionova E.B., Kovrigina A.M., Kokosadze N.V., Panin M.G., Gaiduk I.V., Gorbunova T.V., Kondratyeva T.T., Sholokhova E.N., Simonova M.V., Safonova T.N., Radenska-Lopovok S.G.
Terapevticheskii Arkhiv. Том 78. 2006. С. 45-52
Pivnik A.V., Tumanova M.V., Chistyakova A.V., Dudina G.A., Dubnitskaya M.G., Mukhin O.V., Sergeeva E.P.
Terapevticheskii Arkhiv. Том 89. 2017. С. 105-111

Страница 3 из 4. Записи с 101 по 150 из 183

Другие источники записей