Journal of Medicinal Chemistry

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
J. Med. Chem.
Издательство
American Chemical Society
Коды
ISSN: 0022-2623
Дата создания
02.11.2020
Дата изменения
02.11.2020
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/11026/
Поделиться

Список записей

Отображать:
Spector Daniil V., Pavlov Kirill G., Akasov Roman A., Vaneev Alexander N., Erofeev Alexander S., Gorelkin Petr V., Nikitina Vita N., Lopatukhina Elena V., Semkina Alevtina S., Vlasova Kseniya Yu., Skvortsov Dmitrii A., Roznyatovsky Vitaly A., Ul’yanovskiy Nikolay V., Pikovskoi Ilya I., Sypalov Sergey A., Garanina Anastasiia S., Vodopyanov Stepan S., Abakumov Maxim A., Volodina Yulia L., Markova Alina A., Petrova Albina S., Mazur Dmitrii M., Sakharov Dmitry A., Zyk Nikolay V., Beloglazkina Elena K., Majouga Alexander G., Krasnovskaya Olga O.
Journal of Medicinal Chemistry. American Chemical Society. Том 65. 2022. С. 8227-8244
Machulkin A.E., Uspenskaya A.A., Zyk N.U., Nimenko E.A., Ber A.P., Petrov S.A., Polshakov V.I., Shafikov R.R., Skvortsov D.A., Plotnikova E.A., Pankratov A.A., Smirnova G.B., Borisova Y.A., Pokrovsky V.S., Kolmogorov V.S., Vaneev A.N., Khudyakov A.D., Chepikova O.E., Kovalev S., Erofeev A., Gorelkin P., Beloglazkina E.K., Zyk N.V., Khazanova E.S., Majouga A.G., Zamyatnin Jr A.A.
Journal of Medicinal Chemistry. American Chemical Society. 2021.
Machulkin A.E., Shafikov R.R., Uspenskaya A.A., Petrov S.A., Ber A.P., Skvortsov D.A., Nimenko E.A., Zyk N.U., Smirnova G.B., Pokrovsky V.S., Abakumov M.A., Saltykova I.V., Akhmirov R.T., Garanina A.S., Polshakov V.I., Saveliev O.Y., Ivanenkov Y.A., Aladinskaya A.V., Finko A.V., Yamansarov E.U., Krasnovskaya O.O., Erofeev A.S., Gorelkin P.V., Dontsova O.A., Beloglazkina E.K., Zyk N.V., Khazanova E.S., Majouga A.G.
Journal of Medicinal Chemistry. American Chemical Society. Том 64. 2021. С. 4532-4552
Krasnovskaya O.O., Guk D.A., Naumov A.E., Nikitina V.N., Semkina A.S., Vlasova K.Y., Pokrovsky V., Ryabaya O.O., Karshieva S.S., Skvortsov D.A., Zhirkina I.V., Shafikov R.R., Gorelkin P.V., Vaneev A.N., Erofeev A.S., Mazur D.M., Tafeenko V.A., Pergushov V.I., Melnikov M.Y., Soldatov M.A., Shapovalov V.V., Soldatov A.V., Akasov R.A., Gerasimov V.M., Sakharov D.A., Moiseeva A.A., Zyk N.V., Beloglazkina E.K., Majouga A.G.
Journal of Medicinal Chemistry. American Chemical Society. Том 63. 2020. С. 13031-13063

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 6 из 6

Другие источники записей