Список записей

Сортировать по:
Chanturiya V.A., Shadrunova I.V., Zhilina V.A., Orekhova N.N., Gorlova O.E., Zelinskaya E.V., Fedotov P.K., Tolmacheva N.A., Ozhogina E.G., Chekushina T.V., Medyanik N.L., Vorobyev K.A., Ryspanov N.N.
Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Спутник+". 2019.

THE BLACK SEA ENCYCLOPEDIA

Монография
Grinevetsky S.R., Zonn I.S., Zhiltsov S.S., Kosarev A.N., Kostianoy A.G.
Springer-Verlag GmbH. 2015. 889 с.
PANOVA EVGENIYA L., BRINTLINGER ANGELA, GHEITH JEHANNE, KUZYBAEVA MARIA P., MCFARLAND JONATHAN, MILLER MELISSA L., STARIKOV KONSTANTIN, TUTORSKAYA MARIA S., VYGOVSKAIA NATALIA, WHITE FREDERICK H., MARKOVINA IRINA
New York. Lexington Books. 2021. 214 с.

THE SKYRME MODEL

Монография
Makhanʹkov V.G., Rybakov Yu.P., Sanyuk V.I., Klinkhamer Frans R.
Springer-Verlag, Berlin. 1993.

Страница 3 из 57. Записи с 31 по 45 из 849