Pokrovsky V.

Список записей

Отображать:
Krasnovskaya O.O., Guk D.A., Naumov A.E., Nikitina V.N., Semkina A.S., Vlasova K.Y., Pokrovsky V., Ryabaya O.O., Karshieva S.S., Skvortsov D.A., Zhirkina I.V., Shafikov R.R., Gorelkin P.V., Vaneev A.N., Erofeev A.S., Mazur D.M., Tafeenko V.A., Pergushov V.I., Melnikov M.Y., Soldatov M.A., Shapovalov V.V., Soldatov A.V., Akasov R.A., Gerasimov V.M., Sakharov D.A., Moiseeva A.A., Zyk N.V., Beloglazkina E.K., Majouga A.G.
Journal of Medicinal Chemistry. American Chemical Society. Том 63. 2020. С. 13031-13063

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 11 из 11

Другие авторы