Agasieva S.V.

Список записей

Отображать:
Sedankin M.K., Gudkov A.G., Vesnin S.G., Konovalova A.A., Leushin V.Y., Solov’ev Y.V., Sidorov I.A., Agasieva S.V., Chizhikov S.V., Gorlacheva E.N.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том 55. 2021. С. 224-228
Gudkov A.G., Leushin V.Y., Sidorov I.A., Agasieva S.V., Chizhikov S.V., Lemondzhava V.N., Shashurin V.D., Gorbachev D.A., Gudkov G.A.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том 54. 2021. С. 350-353
Shevelev O.A., Petrova M.V., Saidov S.K., Gudkov A.G., Agasieva S.V., Gorlacheva E.N., Vesnin S.G.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том 54. 2021. С. 397-401
Sedankin M.K., Gudkov A.G., Leushin V.Y., Vesnin S.G., Sidorov I.A., Chupina D.N., Agasieva S.V., Skuratov V.A., Chizhikov S.V.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том 53. 2019. С. 288-292

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 25 из 27

Другие авторы