Шека Е.Ф.

Sheka E.F.
sheka@icp.ac.ru

Список записей

Отображать:
Sheka E., Khavryutchenko V., Natkaniec I., Ogenko V., Markichev I., Muzychka A., Nechitailov P.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Том 174. 1991. С. 182-186
Natkaniec I., Fricke J., Khavryutchenko V., Markichev I., Muzychka A., Ogenko V., Reichenauer G., Sheka E.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Том 180-181. 1992. С. 522-524
Markichev I., Sheka E., Goncharova N., Natkaniec I., Muzychka A., Chukalin V., Khavryutchenko V., Nikitina E.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Том 198. 1994. С. 200-202

Страница 3 из 4. Записи с 101 по 150 из 158

Другие авторы