Journal of Water Chemistry and Technology

Type
Journal
Сокращенное название на русском языке
-
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
J. Water Chem. Techn.
Publisher
-
Publication place
-
Subject area
-
Codes
ISSN: 1063-455X
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/recordsources/recordsource/593/

List of records

Display:
Goncharuk V.V., Lapshin V.B., Burdeinaya T.N., Pleteneva T.V., Chernopyatko A.S., Atamanenko I.D., Ul'yantsev A.S., Uspenskaya E.V., Samsoni-Todorov A.O., Taranov V.V., Nikolaev G.M., Kavitskaya A.A., Romanyukina I.Y., Prikhod'ko R.V., Orekhova E.A., Yaremenko V.A., Kotel'chuk A.S., Syroeshkin A.V.
Journal of Water Chemistry and Technology. Vol. 33. 2011. P. 8-13
Goncharuk V.V., Lapshin V.B., Karpov O.V., Lesnikov E.V., Balakhanov D.M., Dan'kin D.A., Syroezhkin A.V.
Journal of Water Chemistry and Technology. Vol. 33. 2011. P. 135-139

Page 1 of 1. Items from 1 to 11 of 11