Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия

Type
Journal
Codes
ISSN: 1996-6385
Date of creation
30.10.2018
Date of change
30.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/recordsources/recordsource/5197/
Share

List of records

Display:
Толкачева В.В., Казахмедов Э.Р., Кобалава Ж.Д., Галочкин С.А., Щулькин А.В.
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. Vol. 14. 2021. P. 80-89
Червяков Ю.В., Ха Х.Н., Климов А.Е., Гавриленко А.В.
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. Vol. 13. 2020. P. 347-354
Safonova O.O., Shugushev Z.K., Maksimkin D.A., Faybushevich A.G.
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. Vol. 12. 2019. P. 70-73

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 19

Other record sources