Russian Journal of Bioorganic Chemistry

Type
Journal
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
Russ. J. Bioorg. Chem.
Codes
ISSN: 1068-1620
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/recordsources/recordsource/45/
Share

List of records

Display:
Lapchinskaya O.A., Katrukha G.S., Gladkikh E.G., Kulyaeva V.V., Coodan P.V., Topolyan A.P., Alferova V.A., Pogozheva V.V., Sukonnikov M.A., Rogozhin E.A., Prokhorenko I.A., Brylev V.A., Korolev A.M., Slyundina M.S., Borisov R.S., Serebryakova M.V., Shuvalov M.V., Ksenofontov A.L., Stoyanova L.G., Osterman I.A., Formanovsky A.A., Tashlitsky V.N., Baratova L.A., Timofeeva A.V., Tyurin A.P.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry. Vol. 42. 2016. P. 664-671

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 19

Other record sources