Terapevticheskii Arkhiv

Type
Journal
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
TER. ARKH.
Codes
ISSN: 0040-3660
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/recordsources/recordsource/244/
Share

List of records

Display:
Малов В.А., Токмалаев А.К., Еровиченков А.А., Цветкова Н.А., Садыкова В.Д., Сметанина С.В., Немилостива Е.А., Богданова М.В.
Terapevticheskii Arkhiv. Vol. 85. 2013. P. 62-66
LOBAN K.M., SHIRKOVSKAYA A.P.
Terapevticheskii Arkhiv. Vol. 51. 1979. P. 126-129
CHAZOV E.I., PRINTSEVA O.Y., ALMAZOV V.V., MEDVEDEV O.S., POSTNOV Y.V., SHVALEV V.N., BRITOV A.N., BOLSHAKOVA T.D., MIRRAKHIMOV M.M., ARABIDZE G.G., YURENEV A.P., GOLIKOV A.P., SIDORENKO G.I., AKOPYAN A.S., MOISEEV V.S.
Terapevticheskii Arkhiv. Vol. 64. 1992. P. 9-21
CHAZOV E.I., OLBINSKAYA L.I., KAPELKO V.I., TKACHUK V.A., BELENKOV Y.N., MAKOLKIN V.I., MIRRAKHIMOV M.M., MALAYA L.G., PALEEV N.R., KARPOV R.S., KOTS Y.I., ARONOV D.M., ATKOV O.Y., SIDORENKO G.I., SIDORENKO B.A., RUDA M.Y., KUKHARCHUK V.V., ARABIDZE G.G., GLEZER G.A., MOISEEV V.S.
Terapevticheskii Arkhiv. Vol. 65. 1993. P. 7-18
LOBAN K.M., EFIMOV L.L., TOKMALAEV A.K., BEZBORODOV N.G., POLOVINKINA N.A., GOLYB V.P.
Terapevticheskii Arkhiv. Vol. 66. 1994. P. 21-23

Page 2 of 4. Items from 51 to 100 of 183

Other record sources