Bronnikov K.A.

kb20@yandex.ru

List of records

Display:
Bolokhov S.V., Bronnikov K.A., Skvortsova M.V.
Международная конференция по гравитации, космологии и астрофизике. Международная школа по гравитации и космологии «GRACOS-2014»: материалы XV-й Российской гравитационной конференции. Казань, 30 июня – 05 июля 2014 г.. Казанский федеральный университет. 2014. P. 153-154
BRONNIKOV K.A., RYBAKOV Y.P., SHIKIN G.N.
IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA / Russian Physics Journal. Издательство научно-технической литературы. Vol. 34. 1991. P. 24-27

Page 3 of 9. Items from 31 to 45 of 124

Other authors