Shalimov V.P.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., SHALIMOV V.P., GALO B.MK., LEONOVA N.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1983. P. 1527-1530
Prostakov N.S., Shalimov V.P., Manrikes S.I., Savina A.A., Zakharov V.F., Zvolinskii V.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 12. 1977. P. 187-190
PROSTAKOV N.S., SHALIMOV V.P., MANRIKES S.I., SAVINA A.A., ZAKHAROV V.F., ZVOLINSKII V.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1976. P. 215-219
Prostakov N.S., Shalimov V.P., Zvolinskii V.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 8. 1974. P. 1513-1515

Page 2 of 2. Items from 16 to 26 of 26

Other authors