Levov A.N.

asoldatenkov@sci.rfu.edu.ru

List of records

Display:
Levov A.N., Strokina V.M., Komarova A.I., Anh L.T., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 42. 2006. P. 125-126
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.I., Anh L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 43. 2007. P. 445-453
Volkov S.V., Levov A.N., Soldatenkov A.T., Kolyadina N.M., Volkova O.E., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 43. 2007. P. 1181-1188
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.I., An L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 43. 2007. P. 1260-1268
Hieu C.H., Anh L.T., Levov A.N., Nikitina E.V., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 45. 2009. P. 1406-1407
Varlamov A.V., Levov A.N., Fomichev A.A., Aliev A.E., Ustenko A.A., Pashentseva I.L., Prostatkov N.S., Dush Santush S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 27. 1991. P. 173-177

Page 1 of 2. Items from 1 to 50 of 59

Other authors