Serov Y.M.

List of records

Display:
SEROV Y.M., GURYANOVA O.S., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 60. 1986. P. 206-207
SALOVA O.V., MIKHALENKO N.N., SEROV Y.M., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 65. 1991. P. 2543-2545

Page 1 of 1. Items from 1 to 36 of 36

Other authors