Kobalava Zh.D.

List of records

Display:
Kokhan E.V., Kiyakbaev G.K., Ozova E.M., Romanova V.A., Kobalava Zh.D.
Rational Pharmacotherapy in Cardiology. Stolichnaya Izdatelskaya Kompaniya. Vol. 17. 2021. P. 429-437
Nikolaev N.A., Martynov A.I., Skirdenko Yu.P., Anisimov V.N., Vasilieva I.A., Vinogradov O.I., Lazebnik L.B., Poddubnaya I.V., Roitman E.V., Ageev F.T., Andreev K.A., Babicheva L.G., Bunova S.S., Viktorova I.A., Volchegorskiy I.A., Galyavich A.S., Gaus O.V., Gomberg V.G., Gorbenko A.V., Drapkina O.M., Ershov A.V., Zyryanov S.K., Karpov R.S., Kobalava Zh.D., Kolbasnikov S.V., Kondratyeva K.O., Konradi A.O., Livzan M.A., Malyavin A.G., Mareev V.Yu., Medvedeva I.V., Mikhaylova N.B., Moiseev S.V., Morozova O.L., Napalkov D.A., Nedoshivin A.O., Nelidova A.V., Nechaeva G.I., Nikiforov V.S., Pisklakov A.V., Popov S.V., Ptushkin V.V., Rebrov A.P., Sayfutdinov R.I., Semiglazova T.Yu., Sovalkin V.I., Sovetkina N.V., Terentiev V.P., Totchiev G.F., Tumyan G.S., Fedorin M.M., Fofanova T.V., Shepel R.N., Yagoda A.V., Yakushin S.S.
Medical News of North Caucasus. Stavropol State Medical University. Vol. 16. 2021. P. 125-134
Mareev V.Yu., Garganeeva A.A., Ageev F.T., Arutunov G.P., Begrambekova Yu.L., Belenkov Yu.N., Vasyuk Yu.A., Galyavich A.S., Gilarevsky S.R., Glezer M.G., Drapkina O.M., Duplyakov D.V., Kobalava Zh.D., Koziolova N.A., Kuzheleva E.A., Mareev Yu.V., Ovchinnikov A.G., Orlova Ya.A., Perepech N.B., Sitnikova M.Yu., Skvortsov A.A., Skibitskiy V.V., Chesnikova A.I.
Kardiologiia. KlinMed Consulting. Vol. 60. 2020. P. 13-47
Vasyuk Yu.A., Ivanova S.V., Shkolnik E.L., Kotovskaya Yu.V., Milyagin V.A., Oleynikov V.E., Orlova Ya.A., Sumin A.N., Baranov A.A., Boytsov S.A., Galyavich A.S., Kobalava Zh.D., Kozhevnikova O.V., Konradi A.O., Lopatin Yu.М., Mareev V.Yu., Novikova D.S., Oganov R.G., Rogoza A.N., Rotar O.P., Sergatskaya N.V., Skibitsky V.V.
Cardiovascular Therapy and Prevention (Russian Federation). Vserossiiskoe Obshchestvo Kardiologov. Vol. 15. 2016. P. 4-19
Nikolaev N.A., Martynov A.I., Skirdenko Yu.P., Anisimov V.N., Vasilieva I.A., Vinogradov O.I., Lazebnik L.B., Poddubnaya I.V., Roitman E.V., Ageev F.T., Andreev K.A., Babicheva L.G., Bunova S.S., Viktorova I.A., Volchegorskiy I.A., Galyavich A.S., Gaus O.V., Gomberg V.G., Gorbenko A.V., Drapkina O.M., Ershov A.V., Zyryanov S.K., Karpov R.S., Kobalava Zh.D., Kolbasnikov S.V., Kondratyeva K.O., Konradi A.O., Livzan M.A., Malyavin A.G., Mareev V.Yu., Medvedeva I.V., Mikhaylova N.B., Moiseev S.V., Morozova O.L., Napalkov D.A., Nedoshivin A.O., Nelidova A.V., Nechaeva G.I., Nikiforov V.S., Pisklakov A.V., Popov S.V., Ptushkin V.V., Rebrov A.P., Sayfutdinov R.I., Semiglazova T.Yu., Sovalkin V.I., Sovetkina N.V., Terentiev V.P., Totchiev G.F., Tumyan G.S., Fedorin M.M., Fofanova T.V., Shepel R.N., Yagoda A.V., Yakushin S.S., Cross-disciplinary Working Group of the Russian Scientific Medical Society of Internal Medicine, Gastroenterological Scientific Society of Russia, National Association of experts in Thrombosis, Clinical Hemostasiology and Hemoreology, Gerontological Society of the Russian Academy of Sciences, Russian Oncohematologists Society, Russian Society of Phthisiatrists, Society Of Evidence-based Neurology
Medical News of North Caucasus. Stavropol State Medical University. Vol. 15. 2020. P. 461-468
Yu T.I., Gromova O.A., Stakhovskaya L.V., Vanchakova N.P., Galustyan A.N., Kobalava Zh.D., Grishina T.R., Gromov A.N., Ilovaiskaya I.A., Kodentsova V.M., Kalacheva A.G., Limanova O.A., Maksimov V.A., Malyavskaya S.I., Mozgovaya E.V., Tapilskaya N.I., Rudakov K.V., Semenov V.A.
Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. Vol. 13. 2020. P. 146-163
Kobalava Zh.D., Troitskaya E.A., Markova M.A., Khruleva Yu.V.
Arterial Hypertension (Russian Federation). All-Russian Public Organization Antihypertensive League. Vol. 25. 2019. P. 285-294
Kobalava Zh.D., Lasarev P.V., Fedorova D.N.
Kardiologiia. KlinMed Consulting. Vol. 59. 2019. P. 66-77
Kobalava Zh.D., Shavarova E.K., Khomova I.A., Goreva L.A., Karapetyan L.V.
Arterial Hypertension (Russian Federation). All-Russian Public Organization Antihypertensive League. Vol. 24. 2018. P. 586-595
Kobalava Zh.D., Shavarova E.K.
Arterial Hypertension (Russian Federation). All-Russian Public Organization Antihypertensive League. Vol. 24. 2018. P. 384-395
Kotova E.O., Getiya T.S., Lazarev P.V., Filatov V.L., Kobalava Zh.D., Moiseev V.S.
European Journal of Heart Failure. Elsevier Science Publishing Company, Inc.. Vol. Vol18. 2016. P. 476-476

Page 1 of 2. Items from 1 to 25 of 27

Other authors