Gryaznov V.M.

List of records

Display:
MIKHALENKO N.N., EDUSSURIYA M., GULYANOVA S.G., PAVLOVA L.F., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 68. 1994. P. 1968-1971
SAFIR R.E., PALLEGEDARA A.B., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 69. 1995. P. 1148-1149
SAFIR R.E., PALLEGEDARA A.B., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 69. 1995. P. 1841-1843

Page 3 of 6. Items from 51 to 75 of 132

Other authors