Elekhina N.A.

List of records

Display:
Sokol V.I., Davydov V.V., Balebanova E.V., Elekhina N.A., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 45. 2000. P. 418-424

Page 1 of 1. Items from 1 to 5 of 5

Other authors