Botchey V.M.

List of records

Display:
El’chaninov A.V., Fatkhudinov T.K., Arutyunyan I.V., Makarov A.V., Usman N.Y., Mikhailova L.P., Lokhonina A.V., Botchey V.M., Glinkina V.V., Bol’shakova G.B.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Vol. 165. 2018. P. 136-141
Fedorkova M.V., Brandt N.N., Chikishev A.Y., Smolina N.V., Balabushevich N.G., Gusev S.A., Lipatova V.A., Botchey V.M., Dobretsov G.E., Mikhalchik E.V.
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Elsevier B.V.. Vol. 164. 2016. P. 43-48

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors