Хрусталёв В.Н.

Khrustalev V.N.

List of records

Display:
Tuskaev V.A., Gagieva S.C., Kurmaev D.A., Bogdanov V.S., Magomedov K.F., Mikhaylik E.S., Golubev E.K., Buzin M.I., Nikiforova G.G., Vasil'ev V.G., Khrustalev V.N., Dorovatovskii P.V., Bakirov A.V., Shcherbina M., Dzhevakov P.B., Bulychev B.M.
Applied Organometallic Chemistry. John Wiley and Sons Ltd. Vol. 35. 2021.
Dyachenko I.V., Dyachenko V.D., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Nenajdenko V.G.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 56. 2020. P. 1579-1585

Page 4 of 33. Items from 46 to 60 of 488

Other authors