Zvolinskii O.V.

List of records

Display:
Kryvenko L.I., Zvolinskii O.V., Soldatenkov A.T., Kurbatova A.I., Dorofeeva G.I., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 41. 2005. P. 745-753
Kryvenko L.I., Zvolinskii O.V., Soldatenkov A.T., Kurbatova A.I., Dorofeeva G.I., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2005. P. 864-873
Kryvenko L.I., Soldatova S.A., Zvolinskii O.V., Romanenko É.É., Struchkova M.I., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 33. 1997. P. 933-936
Borisova T.N., Varalmov A.V., Sergeeva N.D., Soldatenkov A.T., Zvolinskii O.V., Astakhov A.A., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 23. 1987. P. 799-803

Page 1 of 1. Items from 1 to 7 of 7

Other authors